Udskrivelig versionen

Hvad er forventningen til CEPH?

Bygninger kan projekteres, udføres og drives med langt mindre energiforbrug end tidligere.

CEPH projektet sammenbringer interessenter fra hele Europa, som allerede besidder erfaring med undervisning inden for passivhusdesign. Med udganspunkt i denne erfaring etablerer de mest erfarne partnere i konsortiet et intensivt 10-dages kursusforløb...

Kurset optimeres på baggrund af erfaringer fra pilotkurser, og der vil blive tilvejebragt et omfattende kursusmateriale for 9 europæiske lande. Kursusmaterialet vil blive oversat...