Forma líčení

Co můžete od CEPH očekávat?

Je dobře známo, že nové budovy mohou být navrženy s mnohem menší spotřebou energie než budovy, které byly navrženy konvenčním způsobem...

Projekt CEPH spojuje ty školitele z celé Evropy, kteří už mají zkušenost se školením návrhování pasivních domů. Na základě této znalosti povedou nejzkušenější partneři konsorcia desetidenní intenzivní...

Kurz navrhování bude vylepšen díky informacím z pilotních kurzů a nabídne srozumitelný soubor výcvikového materiálu pro 9 evropských zemí. Materiál kurzu bude přeložen...