Printable líčení

Tento workshop je určený pre vzdelávacie zariadenia, ktorí by chceli využiť CEPH učebných materiálov...

CEPH kurzy a podujatia spojené s pasívnymi domami

Európska úroveň semináru poskytne nevyhnutné znalosti na úspešné absolvovanie skúšky: "Certified Passive House Designer", vyvynutou Passive House Institute, Darmstadt...

Skúste nájsť viac informácii o organizátoroch, miestach, času a obsahu CEPH kurzov.

Nástenka s informáciami o udalosti spojenej s Pasívnymi domami v Európe.