Vitajte
Printable líčení

Vitajte v projekte CEPH - "Certified European Passive House Designer"

Koncept pasívneho domu sa v poslednej dobe výrazne rozšíril po celej Európe a stal sa známym pojmom medzi odbornou verejnostou.

Prečo získať certifikat, Passive House Designer?

Je známe, že nové budovy môžu byť navrhnuté s omnoho nižšou spotrebou, ako bežné budovy. Viac ako 10 000 pasívnych domov bolo v súčasnosti postavených v Európe. To sú budovy, ktorých potreba tepla na vykurovanie je desatinová oproti priemeru bytového fondu...

Hlavné ciele

Európska komisia sa rozhodla posilniť rozvoj pasívnych domov od roku 2015. Ale skutočný rozvoj trhu bude úspešný len ak dostatočný počet architektov a projektantov po Európe budú mať hlbkové vedomosti a skúsenosti s navrhovaním takýchto typov stavieb.

V súčasnosti je možnosť pre kvalifikovanćh odborníkov naučiť sa základy navrhovania Pasívnych domov pomocou špecializovaného semináru veduci k certifikátu "Certified Passive House Designer".

Zistite viac o našich kurzov, skúšok a registračných poplatkov, alebo možno ste aj garantom predmetu.