Printable líčení

Prečo získať certifikat, Passive House Designer?

Je známe, že nové budovy môžu byť navrhnuté s omnoho nižšou spotrebou, ako bežné budovy. Viac ako 10 000 pasívnych domov bolo v súčasnosti postavených v Európe. To sú budovy, ktorých potreba tepla na vykurovanie je desatinová oproti priemeru bytového fondu.

Kvalitatívne požiadavky na pasívny dom boli definované pred pár rokmi a boli zverejnené na internete. Súčasne bolo vyvynutých viacero projekčných nástrojov ako Passive House Plannig Package (PHPP), ktorý môžete získat v Passivhaus Institut Darmstadt alebo u licencnych partnerov ako je IEPD.

Samozrejme tieto nástroje nemôžu nahradiť zodpovednú prácu architektov a projektantov , ale omnoho im uľahčujú prácu. Súčasne musia mať architekti znalosť a pochopiť technické špecifiká a požiadavky.

Ako je možné získať zručnosti a certifikát?

Všetci projektanti a architekti môžu získať tieto zručnosti napriklad na kurze Navrhovanie pasívnych domov - CEPH. Na záver semináru môžu absolvovať písomnú skúšku.

Obsah kurzu je možné nájsť v cieľoch kurzu, detaily skúšky a pravidlá skúšky.

Certifikát je indikátorom pre potenciálnych zákazníkov, že držiteľ disponuje potrebnými znalosťami, skúsenosťami pre úspešný návrh pasívneho domu.

Pre jednoduchšie vyhľadanie je každá certifikovaná osoba registrovaná v databáze Certified Passive House Designers po dobu piatich rokov. V priebehu tohoto obdobia musí byť certifikát obnovený prezentovaním aspoň jedného zrelizovaného pasívneho domu.