Printbare versie

Disclaimer

1. Inhoud

De auteurs zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid, actualiteit, volledigheid en kwaliteit van de verstrekte informatie. De auteurs zijn dan ook niet aansprakelijk voor enige schade of nadeel als gevolg van het gebruik van de verstrekte informatie, daarin begrepen informatie die onvolledig of onjuist is.

Alle aanbiedingen zijn niet bindend en zonder enige verplichting. Delen van de pagina's dan wel de gehele publicatie, inclusief alle aanbiedingen, kunnen door de auteurs worden uitgebreid, gewijzigd of geheel of gedeeltelijk verwijderd  zonder voorafgaande aankondiging.

2. Verwijzingen en koppelingen

De auteurs zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud van pagina's waarnaar verwezen wordt door of die gekoppeld zijn aan passivehousedesigner.eu, tenzij zij volledig kennis dragen van de onwettige inhoud en bij machte zijn om de bezoekers van passivehousedesigner.eu ervan te weerhouden deze pagina's te bezoeken. Voor enige schade of enig nadeel als gevolg van het gebruik van de informatie die op deze pagina's geboden wordt, zijn alleen de auteurs van de desbetreffende pagina's verantwoordelijk, niet degene die de koppeling met deze pagina's mogelijk maakt. Ook zijn de auteurs van passivehousedesigner.eu niet verantwoordelijk voor berichten of mededelingen, gepubliceerd door gebruikers van discussiefora, gastenboeken of mailinglijsten, aangeboden op passivehousedesigner.eu.

3. Kopieerrechten

De auteurs hebben getracht voor deze publicatie geen gebruik te maken van materiaal waarop kopieerrechten rusten, of, indien dit niet mogelijk was, aan te geven bij wie de desbetreffende kopieerrechten berusten.

Alle rechten voorbehouden.Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

4. Privacybeleid

Indien de mogelijkheid geboden wordt om persoonlijke of zakelijke gegevens in te voeren (zoals e-mailadressen, namen en adressen) gebeurt het invoeren geheel op vrijwillige basis. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten zijn toegestaan, indien en voor zover technisch mogelijk en redelijk, zonder nadere aanduiding van persoonlijke gegevens of onder aanduiding van geanonymiseerde gegevens of een schuilnaam. Het gebruik van gepubliceerde postadressen, telefoon- of faxnummers en e-mailadressen voor marketingdoeleinden is verboden, aanbieders van ongewenste spam zullen worden vervolgd.

5. Wettigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als een onderdeel van de onderhavige internetpublicatie. Indien gedeelten of afzonderlijke artikelen van deze disclaimer onwettig of onjuist zijn, wordt de inhoud of geldigheid van de overige delen hierdoor niet aangetast.

6. De Europese Commissie

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze webpagina ligt geheel bij de auteurs. De inhoud geeft niet noodzakelijkerwijs de mening weer vande Europese gemeenschap. De Europese Commissie is niet verantwoordelijk voor enig gebruik van de informatie die hierin geboden wordt.