Forma líčení

Odvolání

1. Obsah

Autoři nenesou odpovědnost za úplnost, správnost ani za obsahovou a kvalitativní stránku poskytovaných informací. Nároky na odškodnění, pokud jde o škody vzniklé použitím jakýhkoliv poskytnutých informací, včetně jakéhokoliv druhu neúplých či nesprávných informací, budou proto zamítnuty.

Všechny nabídky jsou nezávazné. Části stránek nebo neúplné texty včetně všech nabídek a informací můžou být autory rozšířeny, změněny nebo částěčně či úplně odstraněny bez zvláštního upozornění.

2. Odkazy

Autoři nenesou odpovědnost za jakýkoliv obsah odkazující z passivehousedesigner.eu nebo obsah, který se na něj odvolává, pokud si nejsou plně vědomi nelegálního obsahu a byli by schopni zabránit návštěvníkům passivehousedesigner.eu shlédnutí těchto stránek. V případě, že vznikne škoda užitím informací uvedených na takovýchto stránkách, zodpovědnost nesou pouze autoři dotyčných stránek, ne ti, kteří na tyto stránky odkazují. Dále autoři nejsou odpovědni za žádné záznamy ani zprávy publikované uživateli diskusních panelů, guestbooků nebo mailinglistů poskytnutých na passivehousedesigner.eu.

3. Autorské právo

Autoři neměli v úmyslu použít žádné materiály k publikování podléhající autorským právům nebo, pokud to nebylo možné, chtěli uvést autorská práva dotyčných objektů.

Na jakékoliv materiály vytvořené autory jsou veškerá práva vyhrazena. Veškeré kopírování nebo používání obrázků, diagramů, zvuků nebo textů v dalších elektronických nebo tištěných publikacích není dovoleno bez svolení autora.

4. Ochrana osobních dat

Pokud je možné vložit osobní nebo obchodní data (např. elektronické adresy, jména, poštovní adresy), pak je uvádění těchto dat dobrovolné. Používání a placení veškerých nabízených služeb je povoleno bez uvádění jakýchkoliv osobních dat nebo s uvedením anonymních dat nebo krycího jména, pokud je to technicky možné a přijatelné.

Používaní publikovaných poštovních adres, telefonů nebo faxů a el.adres pro marketingové účely je zakázáno, odesílatelé nechtěného spamu budou potrestáni.

5. Právoplatnost tohoto odvolání

Toto odvolání je považováno jako součást internetové publikace, ze které jste byli odkázáni. Pokud části nebo jednotlivé termíny tohoto prohlášení jsou nelegální nebo nesprávné, obsah nebo platnost dalších částí zůstávají tímto faktem neovlivněny.

6. Evropská komise

Výhradní odpovědnost za obsah těchto internetových stránek je na autorech. To co je na stránkách uvedeno nereprezentuje názory Evropského společenství. Evropská komise nenese odpovědnost za nakládání z informacemi v nich obsažených.