Printable líčení

Čo môžete očakávať od projektu CEPH?

Je známe, že nové budovy môžu byť navrhnuté s omnoho nižšou spotrebou, ako bežné budovy...

Projekt CEPH združuje kľúčových partnerov po celej európe, ktorí už majú skúsenoasť v navrhovaní pasívnych domov. Na základe týchto znalostí najskúsenejší partneri združenia pripravujú desaťdňový intenzívny seminár…

Kurz bude optimalizovaný pomocou spätnej väzby z pilotných kurzov a poskytne súhrnný lektorský materál pre pre 9 európskych krajín. Tento materál bude preloženy do…