Forma líčení

Proč se stát certifikovaným projektantem pasivních domů?

Je dobře známo, že nové budovy mohou být navrženy s mnohem menší spotřebou energie než budovy, které byly navrženy konvenčním způsobem. V Evropě již bylo postaveno více než 10.000 pasivních domů. Jsou to budovy, jejichž potřeba tepelné energie na vytápění je asi 1/10 ve srovnání se stávajícími objekty.

Požadavky na kvalitu pasivních domů byly shrnuty již před několika lety a volně zpřístupněny na internetu. Kromě toho bylo vyvinuto několik programů pro navrhování, např. "Passive House Planning Package" (PHPP), který můžete získat zde: Pasivní Dům Institutu, Darmstadtu.

Tyto programy nemohou nahradit pečlivé projektanty a architekty, ale mohou jim velmi usnadnit práci. Kromě toho projektanti pasivních domů potřebují důkladné technické znalosti.

Jak můžete získat dovednosti a certifikaci?

Všichni projektanti a architekti mohou tyto znalosti získat, např. na kurzu  Navrhování pasivních domů. Na konci kurzu je nutné úspěšně složit písemnou zkoušku.

Obsah výuky lze nalézt zde: výukové cíle (anglicky), podrobnosti o zkoušce najdete zde: pravidla zkoušky (anglicky).

Tento certifikát je údaj pro zákazníky o tom, že jeho držitel získal dovednosti a zkušenosti pro úspěšné navrhování pasivních domů.

Pro snadné vyhledávání bude každý certifikovaný projektant pasivních domů registrován v databázi Certifikovaných projektantů pasivních domů po dobu pěti let. Během této doby je potřeba certifikát obnovit předložením alespoň jednoho stavebního projektu pasivního domu.